11-12-2012

Prądy selektywne

Prądy selektywne


Możliwość wpływania określonymi prądami na układ wegetatywny człowieka była opisywana w pracach austriackiego fizjologa E. Henssage w latach 1951-1956. Podawał on parametry poszczególnych prądów i wskazywał na możliwość wykorzystania ich w lecznictwie.
Prądy selektywne działają zawsze skutecznie, szczególnie prądy działające na układ wegetatywny - pobudzające układ sympatyczny lub parasympatyczny.
Praktycznie w każdej chorobie występują zaburzenia w czynności układu wegetatywnego, polegające na ogólnej lub miejscowej przewadze układu sympatycznego albo parasympatycznego. .
Stosowanie prądów selektywnych jest metoda wspomagająca leczenie wielu chorób.
Stosujemy pięć rodzajów prądu o działaniu terapeutycznym. Główną przyczyną chorób jest zakłócenie równowagi w układzie wegetatywnym człowieka sympatycznym i parasympatycznym. Terapia prądami selektywnymi oddziaływującymi na układ wegetatywny pozwala uzyskać równowagę pomiędzy układem symatycznym a parasympatycznym i stwarza podstawę do wyleczenia.

Właściwości prądów selektywnych:
Prądy selektywne, w zależności od rodzaju prądu i obszaru, na który są aplikowane wpływają bezpośrednio na:
mięśnie prążkowane
mięśnie gładkie narządów wewnętrznych,
na naczynia krwionośne i chłonne,
na nerwy obwodowe,
centralny układ nerwowy
układ wegetatywny.

Prądy selektywne stosowane na centralny układ nerwowy wpływają ogólnie na cały organizm. W przypadku stosowania ich na tkanki obwodowe działanie ich jest ograniczone głównie do obszaru przepływu prądu

Aparat wytwarza prądy typu PS, S, SVU, O oraz NF

PS - działają pobudzająco na układ wegetatywny - parasympatycznym
S - działają pobudzająco na układ sympatyczny
SVU - skuteczne są w leczeniu nie trzymania moczu
O - leczą zaparcia atoniczne działając bezpośrednio na mięśnie gładkie jelit
NF - są stosowane w leczeniu niedowładów w stanach pourazowych, w zaburzeniach troficznych, w zaburzeniach czucia związanych z drętwieniem i uczuciem zimna.

Najważniejsze jest działanie prądów selektywnych na układ wegetatywny, gdyż ten układ bezpośrednio lub pośrednio steruje wszystkimi czynnościami komórek, tkanek i narządów całego organizmu.

W porównaniu do innych metod leczenia prądy selektywne działające na układ wegetatywny wyróżniają się następującymi korzystnymi właściwościami:
korzystny efekt leczenia występuje praktycznie u każdego chorego. Jest to oczywiste, ponieważ każdy człowiek ma układ wegetatywny, którego czynności są zakłócone chorobą. Prądy selektywne usuwają te zakłócenia, co często jest równoznaczne z wyleczeniem.

Przy stosowaniu ich na centralny układ nerwowy mają działanie ogólne na cały organizm, przy ich stosowaniu na tkanki obwodowe działanie jest ograniczone do obszaru przepływu prądu.

Działanie prądów selektywnych jest skuteczniejsze w przypadku stosowania zdrowego żywienia. Jeśli przyczyną choroby jest niewłaściwe odżywianie, to oczywiste jest, że bez jego zmiany na racjonalne, choroba po pewnym czasie może powróci. Zmiana niekorzystnych przyzwyczajeń żywieniowych i stosowanie zabiegów prądami selektywnymi to ogromna szansa na poprawę stanu zdrowia a nawet całkowite wyleczenie.