11-12-2012

PRZYCZYNOWE LECZENIE (I WYLECZENIE) CUKRZYCY

Jan Kwaśniewski                                                        Ciechocinek 1990.042

Ul. Wojska Polskiego 9 m 13

87-120 Ciechocinek

tel. 4333

PRZYCZYNOWE LECZENIE (I WYLECZENIE) CUKRZYCY TYPU H

(Z Akademii Zdrowia „Arkadia". Dyrektor: lek. med. Jan Kwaśniewski)

 

Na cukrzycę typu II chorują tylko ludzie, ponieważ u innych gatunków praktycznie nie może być diety koniecznej do wystąpienia zachorowania na cukrzycę typu II.

Przyczyna choroby: przyczyną choroby jest dieta zawierająca tłuszcze i węglowodany spożywane w ilościach kalorycznie zbliżonych (np. po 45% energii z tłuszczu i węglowodanów).

Węglowodany są głównym Ÿźródłem energii dla zwierząt trawożernych i dla niewolników. Tłuszcze są prawie jedynym Ÿźródłem energii dla Człowieka Rozumnego.

W żadnym gatunku zwierzęta nie mieszają w diecie węglowodanów i tłuszczów w proporcjach koniecznych do zachorowania na cukrzycę typu II, ponieważ Przyroda praktycznie uniemożliwia taki model żywienia.

Człowiek, w którego diecie cukry i tłuszcze są spożywane w ilościach kalorycznie zbliżonych, podobny jest do samochodu, który połowę energii otrzymuje w benzynie (tłuszcze) a połowę w węglu z wodą; węglowodany, czyli cukry na 180 g zawierają 72 g węgla i 108 g wody. Takie „paliwo" nie nadaje się nawet dla parowozu, tym bardziej nie nadaje się dla Człowieka.

W takich warunkach żaden kierowca nie wylewa benzyny i nie jeździ na węglu z wodą. Jeździ mniej, tylko na benzynie, część węgla przetwarza na benzynę, a jego nadmiar wydala. Podobnie jest z człowiekiem.

Dlatego żaden człowiek nie może zachorować na tłuszczycę, a na cukrzycę choruje wielu ludzi.

Z cukrzycy typu II można wyleczyć się głodem (obozy koncentracyjne), bardzo znacznym ograniczeniem spożycia tłuszczów i zastąpieniem ich przez węglowodany (też obozy koncentracyjne), podawaniem najmniej wartościowych biologicznie tłuszczów (olej sojowy, a zwłaszcza kukurydziany) w połączeniu z zimnem i z wysiłkiem fizycznym. Każdy z tych sposobów znacznie skraca życie człowieka i wybitnie degraduje czynnoœć umysłu ludzkiego. Przy pomocy tych sposobów z miażdżycy wyleczyć się nie można, można natomiast, znacznie częściej, zachorować na RAKA.

Cukrzyca typu II obecnie jest „leczona" najczęściej lekami doustnymi, wymuszającymi zwiększone wydzielanie własnej insuliny przez trzustkę.

U częœci chorych podawana jest insulina. Przy takim „leczeniu", zarówno leki podawane doustnie, jak i insulina, wybitnie przyspieszają rozwój miażdżycy.

Głównie z tego powodu cukrzyca typu II skraca życie o œrednio 25%, a chorzy ci wymierają przedwcześnie najczęściej z powodu powikłań miażdżycy. Szczególnie szybki postęp miażdżycy u tych chorych, spowodowany jest podawanymi lekami doustnymi, czy podawaną insuliną.

Przyczynowe leczenie cukrzycy typu II polega na około 10-krotpym zmniejszeniu w diecie spożywanych węglowodanów i zastąpieniu ich przez tłuszcze. Takie „leczenie jest bezpieczne, zawsze skuteczne, może być prowadzone w warunkach domowych, a WYLECZENIE cukrzycy uzyskuje się u każdego chorego w okresie od 3 tygodni do 3 miesięcy. Równolegle ustępują inne choroby, towarzyszące cukrzycy, spowodowane tą samą co cukrzyca wspólną przyczyną wyższą: nadciśnienie, miażdżyca, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, otyłoœć, inne choroby.

Leczeniem przyczynowym cukrzycy jest żywienie optymalne opisane w mojej książce pt. „Żywienie Optymalne".

 

Zasady Postępowania:

1. W jednym dniu wprowadzić zywienie optymalne w pełnym zakresie.

2. Chorzy przyjmujšcy do 3 tabletek na dobę powinni natychmiast je odstawić.

3. Chorzy przyjmujšcy 4 więcej tabletek powinni ograniczyć ich iloœć o połowę.

4. Chorzy przyjmujšcy insulinę w dawce do 20 j/dobę mogš jš natychmiast odstawić.

5. Chorzy przyjmujšcy insulinę w dawkach powyżej 20 jednostek/dobę powinni natychmiast zmniej-. szyć dawkę insuliny o połowe. Należy insulinę podawać 1 raz na dobę, najlepiej rano. Powinna to być insulina działajšca długo (z grupy insulin lente) a nie może to być insulina działajšca krótko (z grupy insulin rapid). Chorzy przyjmujšcy insulinę w dawkach powyżej 20 j!dobę mogš również, zwłaszcza gdy uprzednio przyjmowali leki doustne, odstawić insulinę. A przejściowo wprowadzić leki doustne, w dawce o połowę niższej od przyjmowanej przez nich przed wprowadzeniem insuliny.

6. Należy badać poziom glukozy we krwi.

7. Nie należy dopuszczać do spadku poziomu glukozy we krwi do poniżej 80-100 mg % na czczo i do wzrostu tego poziomu powyżej 200 mg % korygując odpowiednio dawkę przyjmowanego leku.

8. Przy poziomie glukozy we krwi poniżej 140 mg % na czczo należy zmniejszyć dawkę leku o dalsze 50%, a następnie odstawić.

Możliwe zagrożenia:

U części ludzi, którzy radykalnie zmniejszają spożycie węglowodanów i zastępują je tłuszczami, może wystąpić przejściowa kwasica, występująca najczęściej między 6 a 10 dniem od zmiany diety, czy u ludzi głodujących. W szóstym dniu głodówki ilość energii z tłuszczów wynosi œśrednio 85%, z białek 13%, z węglowodanów tylko 2%. W głodówkach „leczniczych" wystąpienie przejściowej kwasicy między 6 a 10 dniem, nie jest powodem do odstąpienia od głodówki. Przy żywieniu optymalnym kwasica zdarza się mniej często, a jej nasilenie jest mniejsze niż się to spotyka w głodówkach. Powstające przejściowo ciała ketonowe są dobrym Ÿźródłem energii dla wielu tkanek, znacznie lepszym od węglowodanów. Ale możliwoœć ich spalania jest ograniczona. Po jej przekroczeniu mogą przejściowo pojawić się ciała ketonowe w moczu. Chorujący na cukrzycę człowiek może w spoczynku spalać około 2, 5 g tłuszczu na 1 kg wagi bez wydalania ciał ketonowych w moczu. Dla człowieka o wadze 70 kg spalanie 175 g tłuszczu (własnego i podawanego w pożywieniu) na dobę nie powoduje jeszcze wydalania ciał ketonowych z moczem.

Należy zatem, zwłaszcza w okresie między 5 a 10 dniem od wprowadzenia diety, zmniejszyć zapotrzebowanie organizmu na energię, co można uzyskać przez: zmniejszenie spożycia białka, podawanie tłuszczów o najwyższej wartoœci biologicznej, ograniczenie aktywnoœci fizycznej, przebywanie w cieple. Należy przejściowo spożywać produkty zapobiegające kwasicy, czyli alkalizujące, takie jak żółtko jaj, œśmietana czy jarzyny, a ograniczyć lub wyłączyć w tym okresie: mięso, ryby, drób, orzechy i białko jaj kurzych.

Ewentualne pojawienie się ciał ketonowych w moczu w niewielkim stężeniu nie jest szkodliwe. Uwaga: ciała ketonowe są oznaczone w moczu znakami „+„ od 1 do 4. Przy 1 do 3 plusach nie należy zmieniać składu diety, przy 4 plusach wystarczy zwiększyć nieco spożycie węglowodanów - do 50-60 g/dobę.

Po wprowadzeniu żywienia optymalnego może przejściowo wzrosnąć ogólny poziom cholesterolu, ale głównie wzrasta poziom cholesterolu „dobrego" - HDL, co œświadczy o ustępowaniu zmian miażdżycowych. Najwyższy poziom cholesterolu HDL jaki spotkałem u chorego na cukrzycę, po przejściu na żywienie optymalne wynosił aż 180%, przy ogólnym poziomie cholesterolu 242 mg %.

Wysoki ogólny poziom cholesterolu, nawet powyżej 400 mg % nie musi oznaczać, że rozwija się miażdżyca. Poziom cholesterolu może być bardzo wysoki bez miażdżycy i bardzo niski może towarzyszyć szybkiemu postępowi miażdżycy. W ocenie postępów miażdżycy, lub jej ustępowania, najważniejszy jest poziom trójglicerydów. Jeżeli ten poziom wynosi poniżej 90 mg % - miażdżyca cofa się. Jeżeli ogólny poziom lipidów we krwi wynosi poniżej 800 mg % - miażdżyca cofa się również

Uwaga: po wyleczeniu się z cukrzycy i z innych chorób, proszę o przesłanie informacji na podany wyżej adres o czasookresie leczenia i wyleczenia cukrzycy oraz innych towarzyszących chorób.